இடமாற்ற அறிவிப்பு

நான் புதிய தளத்திற்கு மாறி இருக்கிறேன். இனி என் இருப்பிடம்

http://blog.sanjaigandhi.com

Tuesday 30 December 2008

இன்று (30.12.08) இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை கோவை ரெய்ன்போ எஃப் எம் கேளுங்க மக்கா.

'சுற்றுச் சூழல் போராளி' பட்டத்தை பெற்ற கோவையை சேர்ந்த அன்பர் ம.யோகநாதன் அவர்களது சிறப்புப் நேர்க்காணல் இன்று இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை கோவை ரெய்ன்போ பண்பலைவரிசையில் ஒலிபரப்படுகிறது. வாய்ப்பு கிடைக்கப் பெற்றவர்கள் தவறாமல் கேட்டு ஊக்கம் கொடுங்கள். சில விஷயங்களை நம்மால் நேரடியாக பங்கெடுத்து செய்ய முடியாமல் இருக்கும். ஆனால் அதை ஈடுபாட்டுடனும் அற்பணிப்புடனும் செய்பவர்களை ஊக்குவிப்பதும் ஒருவித சேவை மாதிரி தான். ஆகவே தவறாமல் இந்த சிறந்த மனிதரின் நேர்க்காணலை கேட்டு அவருக்கு உற்சாகமளிப்போம். முடிந்தால் அவரின் நேர்க்காணலை இங்கு வலையேற்ற முயற்சிக்கிறேன். கோவை தவிர பிற பகுதி நண்பர்களும் கேட்கலாம்.

1 Comments:

said...

ஈரோட்டில் கேட்பது கடினம்
நீங்கள் வலையேற்றி விடுங்கள்

Tamiler This Week