இடமாற்ற அறிவிப்பு

நான் புதிய தளத்திற்கு மாறி இருக்கிறேன். இனி என் இருப்பிடம்

http://blog.sanjaigandhi.com

Sunday, 12 July, 2009

திருமண வாழ்த்து


இன்று ( 12.07.2009) மணவாழ்க்கையில் நுழையும் என் ஆருயிர் தங்கச்சி ஸ்ரீமதி மற்றும் திரு. கிரிதரன் அவர்களுக்கும்

மற்றும்

காங்கிரஸ் மாநில பொது செயலாளர் மகேந்திரன் அண்ணாவின் சகோதரி
நந்தினி மற்றும் ராம்தாஸ் அவர்களுக்கும் என் இதயம் கனிந்த நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

17 Comments:

said...

மணமக்களுக்கு என் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள்!

said...

நல் வாழ்த்துகள்!

said...

மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீமதிக்கும் கிரிதரனுக்கும் :)))

நந்தினி மற்றும் ராம்தாஸ் அவர்களுக்கும மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் :)))

said...

வாழ்த்துகள்

said...

மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீமதிக்கும் கிரிதரனுக்கும் :)))

நந்தினி மற்றும் ராம்தாஸ் அவர்களுக்கும மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் :)))

said...

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

said...

மணமக்களுக்கு என் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள்!

said...

மணமக்களுக்கு என் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள்!

said...

திருமணத் தம்பதியருக்கு என் வாழ்த்துக்கள்...!!!


வாழ்க வளமுடன்...!!!

said...

மணமக்களுக்கு என் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள்

said...

இனிய திருமண வாழ்த்துக்கள் !

said...

சகோதரி ஸ்ரீமதி-கிரிதரன் தம்பதியருக்கு எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகள்!

நந்தினி-ராம்தாஸ் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!

said...

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

said...

மணமக்களுக்கு என் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள்!

said...

வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்த்துக்கள்..! :)

said...

Thanks Sanjay anna n thanks to all... :))

said...

வாழ்த்திய அனைவருக்கும் என் அன்பான நன்றிகள்.

இனி http://www.blog.sanjaigandhi.com ல் சந்திக்கலாம்.

Tamiler This Week