இடமாற்ற அறிவிப்பு

நான் புதிய தளத்திற்கு மாறி இருக்கிறேன். இனி என் இருப்பிடம்

http://blog.sanjaigandhi.com

Monday, 16 April, 2007

காத்திருங்கள்...

காத்திருங்கள்.
கலை கட்ட போகுது....
நாம் போகிற போக்கில் பார்த்ததயும்
கேட்டதயும்
ரசித்ததயும்
உங்களோட
போகிற போக்கில் சொல்லிட்டே போறேன்....

3 Comments:

said...

காத்து காத்து
கண்கள் பூத்திருந்தேன்

மொக்கை போடுவாயென!!

காத்து காத்து
கண்கள் பூத்திருந்தேன்

மொக்கை போடுவாயென!!

சீக்கிரம் ஆகட்டும்

said...

//காத்து காத்து
கண்கள் பூத்திருந்தேன்

மொக்கை போடுவாயென!!

காத்து காத்து
கண்கள் பூத்திருந்தேன்

மொக்கை போடுவாயென!!

சீக்கிரம் ஆகட்டும்//

மாமாவின் ஆசியில் விரைவில் சில பல பொடிப்பொடி மொக்கைகளை போடுவேன் என் தெரி வித்து கொல் கிறேன்.

Anonymous said...

福~
「朵
語‧,最一件事,就。好,你西...............................................................................................................................-...相互
來到你身邊,以你曾經希望的方式回應你,許下,只是讓它發生,放下,才是讓它實現,你的心願使你懂得不能執著的奧秘

Tamiler This Week